Persona del año del Latin Grammy 2014: Joan Manuel Serrat.